Guns and Gents
Jagttegn på 4 dage

Jagttegn på 4 dage


Jagttegn forår 2018


Få jagttegn på 4 intensive dage

BESTÅELSESGARANTIBESTÅELSESGARANTI
Guns & Gents’ jagttegnskursus har til
formål at forberede dig til jagttegnsprøven,
der kun afholdes forår og efterår.

Vi afholder kurser op til hver af prøverne.
Et kursus består af de lovpligtige 4
intensive teoretiske og praktiske dage.

Forår 2018:

undervisningen vil ligge i marts måned, datoerne er ikke fastlagt endnu.
To hverdage undervises i teori,
undervisningen foregår i København K
fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

En weekend (lørdag og søndag) undervises i teori,
våbenhåndtering, afstandsbedømmelse
og skydning på Stockholmgård
Ved Ganløse
fra kl. 08.45 til kl. 17.00.

Kurset lukker for tilmelding den
15/2-2018. Prøveperiode 15/4 - 30/6.

Få elever giver højere kvalitet!

Guns & Gents’ jagttegnskursus skal gøre
dig klar til at bestå jagttegnsprøven, men
det vil også give dig relevant grundviden.

Derfor er der aldrig flere end 16 elever på
hvert hold og altid mindst 2 undervisere.

Vores undervisere er autoriserede
jagttegns- og våbenkursuslærere,
godkendt af Naturstyrelsen. Under
kursusforløbet vil der blive afholdt
både teoretiske og praktiske prøver,
der relaterer sig til den obligatoriske
jagtprøve. Alle deltagere får afgivet
min. 50 skud, inden de går op til prøven.

Undervisningen tager udgangspunkt
i Danmarks Jægerforbunds lærebog
”Jagttegn” og tilhørende lovsamling,
som udleveres i butikken ved tilmelding.

Det er ikke nemt at bestå jagttegnsprøven.
På landsplan består kun 65%
af de, der går op til prøven. Med ordent-
lig forberedelse består 95% af vores
kursusdeltagere. Skulle du mod forventning
dumpe, giver vi et nyt kursus.
Det koster dog 1500 kr. for forplejning,
patroner m.v. Guns & Gents’ intensive
jagttegnskursus koster 5.900 kr.

Tilmelding.

Kurset er inklusiv forplejning og lærebog.
Vi tilmelder dig jagttegnsprøven, men
jagtprøvegebyret (215 kr.) som indbe-
tales
via mit jagttegn (med NemId)
www.jagttegn.dk. Naturstyrelsen
oplyser
om datoen for selve prøven på
www.jagttegn.dk.

Der er meget stor efterspørgsel på vores
kurser, hvorfor ”først til mølle” gælder.

Send en e-mail til: butik@gunsandgents.dk
Oplys navn, adresse, mobil nr. og cpr. nr.

Din tilmelding er først gældende, når
kurset er betalt. Refundering af kursusgebyr
er ikke muligt.

Du kan betale i forretningen Skindergade
31, København K. Her på siden Eller ved at overføre
beløbet til vores konto i Sparekassen Vendsyssel .

Reg.nr. 9070. Konto nr. 1625467361.
Beløb: 5.900 kr.

Det er vigtigt, at du ved betaling angiver:
Dit navn + ”jagttegn”

God fornøjelse.

5900 DKK